İNSAN KAYNAKLARI

ER-SAN Soğutma insan kaynakları yönetiminin hedefi; 
Topluluk vizyonu ve iş sonuçlarına ulaşmak için değer yaratan insan kaynakları stratejileri geliştirmek ve bunları uygulamaktır.
Aşağıdaki değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımızla ilgili ER-SAN Soğutma tarafından iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun bulunan aday çalışmaya başlar. Burada amacımız, kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun bir departmana yerleştirilmelerini sağlamaktır.